Projektering Storkök

Vi hjälper dig från idé till verklighet!

Projektering Storkök


Med många års erfarenhet inom restaurang och storköksprojektering runt om i landet kan vi konstatera att ingen projektering är den andra lik. Vi har träffat och samtalat med en mängd köksmästare och kostchefer och aldrig fått samma svar två gånger. Behov och kravställning varierar från verksamhet till verksamhet och såväl matsedel som arbetsrutiner kan se olika ut.
Vi arbetar kundfokuserat genom att hålla en tät dialog och strävar alltid efter att anpassa vår arbetsprocess efter varje specifikt projekt. Vi har med åren lärt oss att vi då kan leverera det mest effektiva köket som slutresultat.

Vi vet att det är viktigt att inte bara projektgruppen är driven i frågan. För att få ut maximalt i projekten är det också viktigt att informera och skapa engagemang hos chefer såväl som personal. Det är viktigt för oss att vi har kunskapen och förståelsen för att skapa detta engagemang genom att arbeta med produkter och planlösningar som främjar förändring och nytänkande hos personalen. Hantering av livsmedel och anläggningar med mycket teknik på relativt liten yta, gör att arbetsflöden och arbetsmiljö är A och O i vårt arbete med projektering av storkök.

Från idé till verklighet.

Vi vill alltid starta våra projekt med ett startmöte, där vi får möjligheten att ta del av projektets förutsättningar, krav och prioriteringar. Efter startmötet som sker med ansvarig ingenjör tar vi fram en tidsplan och enklare skisser som beskriver vårt tankesätt för det specifika projektet.

Vi hjälper till att ta fram systemhandling där vi beskriver hur köket är tänkt att användas samt vilka ytor och utrustning som kommer att krävas. När systemhandlingen är godkänd fortsätter vi med detaljprojektering där vi upprättar och fastställer planritningar tillsammans med er. När detta får ske i samråd kan vi anpassa och optimera samtliga ytor på bästa sätt. Inredning och utrustning placeras utefter den specifika verksamhetens arbetsrutiner. Efter godkänd planritning tar vi fram utrustningslista och en teknisk beskrivning.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med projektering av ditt storkök?

Kontakta oss!

Pssst! - För senaste nytt följ RoKK på LinkedIn