Inventering Storkök

Total genomlysning av köket


En total genomlysning av köket görs för att se om verksamheten kan bedrivas effektivare. Inventeringen handlar till stor del om hur personalen upplever arbetsplatsen i sig och vad som kan förbättras och effektiviseras.

Vi besöker köken för att bedöma deras status och kan därefter föreslå möjligheter till förbättringsåtgärder och förslag på utvecklingsprojekt. Syftet kan bland annat vara att förbättra flöden eller ta fram nya restaurangkoncept. Idéer till kostnadsbesparingar och nya intäktskällor är andra.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med inventering av ditt storkök?

Kontakta oss!

Pssst! - För senaste nytt följ RoKK på LinkedIn