Förstudie Storkök

Förstudie storkök


Vi hjälper dig att ta fram allt faktaunderlag du behöver för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut. En väl utförd förstudie är grunden för allt kommande arbete och omfattar undersökningar och behovsanalyser, samt även ekonomiska analyser på kort och lång sikt.

Vid storköksprojektering tar vi en tidig diskussion med beställare och personal för att överblicka vilken utrustning ni anser är viktig utefter ert sätt att arbeta. Därefter diskuterar vi kring vilka teknisk lösningar som kan passa er verksamhet.

Vi samarbetar gärna med arkitekterna på ett tidigt stadium och kan hjälpa till att gestalta hur det tänkbara köket kan komma att se ut.

Viktigt i ett projekt är att tidigt förstå hur ansvarsfördelningen ska vara mellan beställare och entreprenör. Vi är vana vid att genomföra projekt i alla olika entreprenadformer, beställarled och storlekar och kan anpassa förstudien efter projektets omfattning och karaktär.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med en förstudie av ditt storkök?

Kontakta oss!

Pssst! - För senaste nytt följ RoKK på LinkedIn