Besiktning Storkök

Besiktning storkök


Vi gör slut- och garantibesiktning och ger dig som ansvarar för projektutveckling eller byggnation ett kvitto på att alla ingångna överenskommelser är uppfyllda. Vi är oberoende konsulter med spetskompetens inom storkök som ser till att du fått det du beställt och betalat för.

Vi har besiktat flertalet storkök och skaffat direkt insyn i vad som är hållbara och funktionella lösningar och vad som inte är det.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med besiktning av ditt storkök?

Kontakta oss!

Pssst! - För senaste nytt följ RoKK på LinkedIn