Vi är ett dedikerat bolag för utredning och design av ert storkök. Vårt fokus är att hitta kundorienterade kökslösningar för den specifika verksamheten. Här handlar det både om att förstå och skapa förutsättningar för rationella vardagsrutiner på golvet,
och att bygga lösningar som uppfyller branschspecifika standarder för säkerhet, hygien, drift och miljö. Vi jobbar både med ombyggnad och nyprojektering av alla typer av storkök, såväl tillagningskök som mottagningskök och restaurangkök. Vi är ingenjörer och konsulter som uteslutande jobbar med storkök och varukyla. Lång erfarenhet gör att vi hittar flexibiliteten med hållbara lösningar som räcker över tid.

Våra tjänster


Nyheter